نمایش دادن همه 8 نتیجه

رادیوگرافی واتک مدل Ez-Ray

1,090,000,000

یونیت صندلی پارس طب مدل فیدار+(fu)

959,000,000

یونیت و صندلی پارس دنتال Pars Dental مدل 8000-S

948,000,000

یونیت و صندلی پارس دنتال Pars Dental مدل سامان Saman

1,035,500,000

یونیت و صندلی پارس دنتال Pars Dental مدل سپهر Sepehr

1,079,000,000

یونیت و صندلی پارس دنتال Pars Dental مدل صدرا Sadra

981,000,000

یونیت و صندلی پارس دنتالPars Dental مدل 2002-RB

904,700,000

یونیت وصال گستر طب مدل 1200 و 1400

1,275,000,0001,335,000,000