نمایش 1–12 از 147 نتیجه

آمالگاماتور 2000

آمالگاماتور 4000

آمالگاماتور پودری دنتین فراز مهر مدل B16972

آمالگاماتور دور متغیر

آمالگاماتور کپسولی الکترونیکی عاج طب مدل PT1-E

آمالگاماتور کپسولی دیجیتالی عاج طب مدل PT1-D

35,000,000

آمالگاموتور پودری دیجیتال عاج طب مدل PT3

77,000,000

آمالگاموتور دو کاره دیجیتال عاج طب مدل PT2

87,000,000

آمالگاموتور کپسولی دور متغیر عاج طب مدل PT1-VS

42,000,000

آمالگاموتور کپسولی دیجیتال دنتین فرازمهر مدل Dentine 4

آینه بیمار طرح دندان

آینه یک طرفه و دو طرفه فوتوگرافی دندانپزشکی

6,175,00023,400,000