نمایش 385–396 از 408 نتیجه

هندپیس مستقیم TOSI Tx-414802

11,000,000

هیپونیک/ Hyponic 5.25%

0

وارنیش رزینی / Cavity Varnish

950,000

وارنیش رزینی تک محلولی/ Copal Cavity Varnish

0

وارنیش فلوراید سینگل دوز/ Fluoride Varnish x200

0

یونیت دندانپزشکی دنتوس EXTRA 3006 C

1,720,000,000

یونیت دندانپزشکی فرینو مدل صدف FU H24 و FU L24

یونیت دندانپزشکی فرینو مدل فیدار FU L24 , H24

839,000,000869,000,000

یونیت صندلی پارس طب مدل فیدار+(fu)

959,000,000

یونیت صندلی ریتر

یونیت فرازمهر شلنگ از پایین مدل 402T

یونیت فرازمهر شلنگ از پایین مدل FX 1020 505 T